bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dotacje oświatowe

22.01.2018

Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.
Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 704,46 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 803,72 zł,
Statystyczna liczba uczniów w 2018 r. dokonana na podstawie art.78c ust.2 wynosi w:
1. przedszkolach – 122,
2. oddziałach przedszkolnych – 37.
Wskaźnik zwiększające w 2018 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
1. publicznych szkól podstawowych 1,256,
2. publicznych gimnazjów – 1,483.

Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 22.01.2018

Dokument oglądany razy: 774
« inne aktualności