bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dotacje oświatowe

20.11.2018

 Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.  z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji  i statystycznej liczby uczniów.

I. Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 757,65 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 692,59 zł,

II. Statystyczna liczba uczniów w 2018 r. dokonana na podstawie art.78c ust.2 wynosi w:
1. przedszkolach – 122,
2. oddziałach przedszkolnych – 114,34.

III. Wskaźnik zwiększające w 2018 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
1. publicznych szkól podstawowych 1,330
2. publicznych gimnazjów – 1,346.

IV. Najbliższą gminą prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych jest Gmina Wierzchosławice.

Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 20.11.2018

Dokument oglądany razy: 1205
« inne aktualności