bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Prowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej w ramach projektu „Uniwersytet Małolatów" realizowanego W ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów informuje, że są przyjmowane oferty na prowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej w ramach projektu „Uniwersytet Małolatów" realizowanego W ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zadanie. 18. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej
a) Grupa 1 (4 osoby) - 22 godziny w 2012 roku. 36 godzin w 2013 roku b)Grupa II (4 osoby) - 22 godziny w 2012 roku. 36 godzin w 2013 roku c)Grupa III (4 osoby) - 22 godziny w 2012 roku,36 godzin w 2013 roku

Termin składania ofert: 17 wrzesień 2012 rok

Miejsce składania ofert: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19. 33-100 Tarnów, amagdon@gmina.tarnow.pl

Forma składania ofert: pisemnie

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są : Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pok. 211

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14.000 euro. wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w Tarnowie Nr 01/011/01/2009 z dnia: 30.01.2009 r.

Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 13.09.2012
Dokument oglądany razy: 605