bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

 

Aktualności

Dotacje oświatowe

20.11.2018

  Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.
I. Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 757,65 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 692,59 zł,

Obwieszczenie - dotacje oświatowe

21.03.2018

 Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.
Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 782,74 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 576,44 zł,
Statystyczna liczba uczniów w 2018 r. dokonana na podstawie art.78c ust.2 wynosi w:
1. przedszkolach – 122,
2. oddziałach przedszkolnych – 37.
Wskaźnik zwiększające w 2018 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
1. publicznych szkól podstawowych 1,330
2. publicznych gimnazjów – 1,346.

Dotacje oświatowe

22.01.2018

Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.
Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 704,46 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 803,72 zł,
Statystyczna liczba uczniów w 2018 r. dokonana na podstawie art.78c ust.2 wynosi w:
1. przedszkolach – 122,
2. oddziałach przedszkolnych – 37.
Wskaźnik zwiększające w 2018 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
1. publicznych szkól podstawowych 1,256,
2. publicznych gimnazjów – 1,483.

Dotacje oświatowe 2017/18

27.10.2017

  Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.

Uchwały Rady Gminy Tarnów z 2-02-2017 r.

09.02.2017

 Rada Gminy Tarnów na XXIV Sesji, która odbyła się 2 lutego 2017 r. przyjęła 2 uchwały dot. bezpośrednio Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli tj: UCHWAŁA NR XXIV/274/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXIII/260/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz UCHWAŁA NR XXIV/275/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów do załatwiania spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Kwoty dotacji - ogłoszenie

27.01.2017

 Na podstawie art. 78c ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: 1. dla przedszkoli 886,72 zł, 2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 424,65 zł, 3. dla szkól podstawowych 781,23 zl, 4. dla gimnazjum 1000,79 zł.

Zmiana jednostki

25.01.2017

 Z dniem 31 grudnia 2016 r. przestał funkcjonować Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. W jego miejsce Rada Gminy Tarnów uchwałą z dnia 29 września 2016 r. nr XIX/232/2016 powołała Centrum  Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

Nowy BIP

16.02.2011
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.


Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 25.01.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia: 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 84 426